تیم نوآتریدر تشکیل شده از متخصصان و افراد حرفه‌ای در حوزه تحلیل بازارهای مالی، برنامه‌نویسی، ماشین لرنینگ و … است. سرمایه‌گذاران با اعتماد به این تیم متخصص می‌توانند انتظار بالاترین بازده مالی را داشته باشند.

نوآتریدر

 فارغ از محدودیت ایجاد شده ناشی از ترس و طمع، تصمیمات ناشی از احساسات و محدودیت‌های فیزیکی و زمانی انسان در 24 ساعت از 7 روز هفته به مبادله می‌پردازد. استراتژی های معاملاتی نوآتریدر به صورت مداوم در حال بهبود هستند.

رویداد

در شهریور ماه 1401 نوآتریدر یک سلسله چالش و مسابقات علمی را در قالب رویداد «از ایده تا مهارت و اشتغال نوآفرین» در راستای مسئولیت اجتماعی خود و  به منظور استعدادیابی و آموزش نخبگان، انتقال آنها از محیط آکادمیک به صنعت، به کارگیری آنان در بازارکار و همچنین پرورش نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز برگزار می نماید.

 فرآیند برگزاری رویداد «از ایده تا مهارت و اشتغال نوآفرین» در سه مرحله: کارگاه های آموزشی تمرین محور، رویداد و مسابقه خواهد بود.

تیم نوآتریدر

تیم نوآتریدر تشکیل شده از متخصصان و افراد حرفه‌ای در حوزه تحلیل بازارهای مالی، برنامه‌نویسی، ماشین لرنینگ و … است. سرمایه‌گذاران با اعتماد به این تیم متخصص می‌توانند انتظار بالاترین بازده مالی را داشته باشند.

یه چیز دیگه درمورد شرکت

در شهریور ماه 1401 نوآتریدر یک سلسله چالش و مسابقات علمی را در قالب رویداد «از ایده تا مهارت و اشتغال نوآفرین» در راستای مسئولیت اجتماعی خود و  به منظور استعدادیابی و آموزش نخبگان، انتقال آنها از محیط آکادمیک به صنعت، به کارگیری آنان در بازارکار و همچنین پرورش نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز برگزار می نماید.

 فرآیند برگزاری رویداد «از ایده تا مهارت و اشتغال نوآفرین» در سه مرحله: کارگاه های آموزشی تمرین محور، رویداد و مسابقه خواهد بود.